Vuosikokous – 2021

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Aika: 5.12.2021 klo 12.00
Paikka: ABC Tikkula, Tikkulantie 2, 28120 Pori
Huone: Kuorima

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta tältä ja edelliseltä vuodelta.
 4. Esitetään yhdistyksen tilit tältä ja edelliseltä vuodelta sekä toiminnantarkastajien niistä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 5. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima toiminta- ja rahoitussuunnitelma.
 6. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus.
 7. Vahvistetaan hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot seuraavaksi vuodeksi.
 8. Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaali.
 9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä.
 10. Käsitellään jäsenten ja hallituksen esittämät asiat. Asioista, joita ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan keskustella mutta ei päättää.

Vuosikokous – 2020

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Aika: 27.6.2020 klo 18.00
Paikka: ABC Tikkula, Tikkulantie 2, 28120 Pori
Huone: Kuorimo

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
  ääntenlaskijat.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta
  edelliseltä kalenterivuodelta.
 4. Esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä vuodelta sekä toiminnantarkastajien niistä
  antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
  myöntämisestä tilivelvollisille.
 5. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima toiminta- ja rahoitussuunnitelma.
 6. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus.
 7. Vahvistetaan hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot seuraavaksi
  vuodeksi.
 8. Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaali.
 9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä.
 10. Käsitellään jäsenten ja hallituksen esittämät asiat.
  Asioista, joita ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan keskustella mutta ei päättää.

  Hallitus

Vuosikokous – 2019

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Aika: 20.3.2019 klo 18.00
Paikka: ABC Tikkula, Tikkulantie 2, 28120 Pori

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
  ääntenlaskijat.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta
  edelliseltä kalenterivuodelta.
 4. Esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä vuodelta sekä toiminnantarkastajien niistä
  antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
  myöntämisestä tilivelvollisille.
 5. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima toiminta- ja rahoitussuunnitelma.
 6. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus.
 7. Vahvistetaan hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot seuraavaksi
  vuodeksi.
 8. Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaali.
 9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä.
 10. Käsitellään jäsenten ja hallituksen esittämät asiat.
  Asioista, joita ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan keskustella mutta ei päättää.
  Hallitus